FOCUS.

‘Mijn definitie van succes is helpen jouw succes te bereiken’

DE-R verstevigt en ondersteunt directie en managers om zakelijke ambities (financiële of bedrijfsgroei) scherp te stellen en te realiseren.

Als een partner werkt DE-R samen met directie en managers om een operationele vertaalslag te maken, zodat zij in staat zijn om effectief hun teams te begeleiden tijdens een transitie.

Tijdens de ondersteuning, staan we stil bij;

  • Hoe in de praktijk richting te geven aan de teams.
  • Hoe de regie te behouden tijdens implementeren van een strategie en realiseren van doelen.
  • Hoe rust gecreëerd wordt of behouden blijft tijdens veranderingen.

INTERIM MANAGEMENT.

‘Zou het niet mooi zijn als al onze plannen succesvol zijn?’

Het succes van elke organisatie staat of valt met de kwaliteit van de leiding en is afhankelijk van het vermogen ’klaar voor de volgende stap’ te zijn. Directie en managers hebben een cruciale rol om een vertaalslag te maken naar de operationele teams.

Als interimmanager wordt tijdens een transitie of transformatie leidinggegeven aan teams in een veranderende omgeving of werken we samen in een project.

De analyse periode bestaat uit veel luisteren en het gesprek aangaan. Hierna ligt de nadruk bij het oplossen van de knelpunten in de performance en begeleiden van de teams op zowel kennis en inhoud als houding en gedrag. Doel is de organisatie voor de lange termijn op voorsprong te zetten door:

  • Regie in succesvol implementeren van een strategische doelen
  • Resultaten verbeteren door continue verbetering
  • Rust door behoud van personeel en/of terugdringen van ziekteverzuim

TRAININGEN.

Talent creëert talent

Succes in kwaliteit vraagt permanente aandacht en een perfecte organisatie.

Keuzes die in het verleden succesvol waren, leiden niet automatisch tot succes in de toekomst. Korte termijn beslissingen, hebben lange termijneffecten.

DE-R ondersteunt als sparringpartner door;

Het programma “Praktisch groepsgericht leidinggeven in een veranderende omgeving”;

In het programma krijgt de manager inzicht in:

Verbeteren van winstgevendheid

De manager leert hoe doelen helpen bij het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de teams en continue resultaatverbeteringen te realiseren.

Verbeteren samenwerken

De manager leert hoe de teamleden te stimuleren om over de grenzen van de eigen afdeling en/of context heen te kijken.

Verbeteren verbinding

De manager krijgt inzicht in zijn/haar talenten en hoe de verschillende talenten van zijn teamleden in te zetten om de doelen te realiseren. De manager is hierdoor in staat teamleden te binden/boeien op zowel kennis en inhoud als gedrag en houding.

“Het programma is sterk interactief en door het uitvoeren van tussentijdse opdrachten gelijk in de praktijk inzetbaar. Er is tijdens de groepsbijeenkomsten is ruimschoots aandacht voor eigen cases en ervaringen. Het programma is mede opgebouwd vanuit ervaringen met talenten-ontwikkeling. Deelnemers bereiden zich voor door deelname aan een talentenanalyse.”

Deelnemers zijn werkzaam bij verschillende organisaties. Het programma is tevens als incompany in te vullen.

COACHING.

‘Managers willen werken met gemotiveerde medewerkers, die op de juiste momenten, de juiste beslissingen nemen!’

Hoe zorg je als manager dat de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze optimaal samenwerken? Dat medewerkers behouden blijven en hun ideeën inzetten voor de organisatie? Dat de nieuwe strategie en doelen worden gedragen door het team? Hoe voorkom je dat de dag wordt gevuld door de waan van de dag? Lastige vraagstukken die alle managers tegenkomen: zij staan daarin niet alleen!

DE-R is een coach voor directie en managers met de behoefte hun ideeën/ inzichten om zakelijke ambities (financiële of bedrijfsgroei) scherp te stellen en te realiseren.

DE-R legt de focus op hoe lange termijn doelen te realiseren in combinatie met wendbaar kunnen inspelen op veranderingen. Van de 3 pijlers: vak inhoud, mens en business ligt de aandacht tijdens het coachen bij mens en business. Na een kennismaking definiëren we samen de uitkomsten. Coaching ondersteunt bij het verkrijgen van inzichten bij het oplossen van knelpunten. Doel is het maximaal potentieel te benutten door:

Stellen van scherpe doelen 100%
Creëren van structuur 100%
Inzetten coachend leiderschapsstijl 100%

Denk In Oplossingen, Niet In Problemen.

DE-R.

Geïnspireerd door kansen.

DE-R is opgericht door Lisette Tanis-Pinas

Het maximale uit alles halen, loopt als rode draad door haar leven. Denken in mogelijkheden is een tweede natuur. Na haar studie heeft ze in 20 jaar haar leven verrijkt met ervaringen als manager, ondernemer, franchisenemer en werkgever onder meer bij KPMG en SHELL.

Deze ervaring heeft bijgedragen tot inzicht in het belang van keten denken, kunnen verplaatsen in alle denkniveaus en benutten van talenten. Verdieping in de psychologie van de mens gaf haar wetenschappelijk kennis over gedrag. Ervaring leerde haar ook dat ondersteuning je verder brengt. Professioneel wordt ze gewaardeerd om haar implementatiekracht, verdieping en de wijze waarop ze verbindt. Resultaatgericht vanuit een sociaal hart en sensitief voor wat niet wordt uitgesproken.

Geïnspireerd door kansen, haar kennis en ervaring heeft ertoe geleid DE-R op te richten onder het motto ‘Samen kom je verder’.

DE-R staat voor hoe ze in het leven staat: Leven is meervoud van Lef.

DE-R wordt uitgesproken als DARE: Engels voor durf. Zonder durf in het leven, overleven we in plaats van leven.

Hoe? Dat komt terug in de letters van DE-R:

D: Dromen, Durven, Doen en Delen.

E: Energie, Enthousiast en Empathisch.

R: Richting , Regie, Resultaat, Rust.

KOMEN WIJ IN CONTACT?